انعکاس...

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۷
  • ۰

من به گنجشک های آسمان حسادت میکنم؛ آن هنگام که پر میزنند و خودشان را به تو میرسانند.

در بالای سرت میچرخند و برای قد و قامت رعنایت << لا حول و لا قوّة الاّ باللَّه >> میخوانند.

  • Berkee 🌿