انعکاس...

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

با این که می بینم آرزوهای بزرگ بچگی، حتی دغدغه های کوچیک زندگی الآنم نیستن؛ بازم نمی تونم از آرزوهای این روزام بگذرم!

  • Berkee 🌿