انعکاس...

غم!

ما در هیچ‌ حال قلب‌هایمان خالی از غم نخواهد شد، چرا که غم ودیعه‌‌ایست طبیعی که ما را پاک نگه‌ می‌دارد. انسان‌‌های بی‌اندوه به معنای متعالی کلمه هرگز انسان نبوده‌اند و نخواهند بود. از این صافی انسان‌ساز نترس... 

نادر ابراهیمی

  • ۹۷/۰۲/۳۱
  • Berkee 🌿